fi gb se

Fastighetstjänster på ett lätt sätt för alla behov

Four FM erbjuder företag och gemenskaper förmånliga och skräddarsydda fastighetstjänster med garanterade resultat. Vi gör saker på ett annorlunda sätt och enklare än man är van vid när det gäller produktion av lokaltjänster.

Vid produktionen av våra tjänster är det inte en fråga om oss utan om dig, dina behov som kund. Av detta skäl vill vi i allmänhet inte räkna upp de tjänster som vi har producerat. Härunder finns det dock ändå uppräknade några exempel på tjänster som vi har producerat, så att du får en liten idé om allt som vi kan erbjuda våra kunder. Fråga oss också om andra möjligheter!

#

Städtjänster


Säker och ren arbetsmiljö

Syftet med våra städtjänster är att hålla lokalerna rena och fria från skräp, så att arbetsmiljön blir säker, hygienisk och trivsam. Vi sköter till exempelvis rengöring av både fast och lös inredning och av ytorna.

Livslängden ökar med högklassig rengöring

Genom yrkeskunnig rengöring klarar vi att bibehålla lokalernas och möblernas skick, och förlänga deras livslängd. Vår städnivå ska alltid uppfylla kundens förväntningar och föreställning om högklassig rengöring.

Städtjänster för alla lokaler och behov

Vi levererar alla traditionella städtjänster till våra kunder. Oavsett om det är fråga om butiks-, process-, fabriks- eller kontorslokaler eller renrum, hos oss hittar du sakkunskap för alla lokaltyper. Vi hittar alltid de bästa arbetsmetoderna och tjänsterna för våra kunders behov. Vi producerar både kontinuerliga närvarotjänster och tjänster efter separat beställning vid behov. Även olika tvättinrättningstjänster och utbytesmattor fungerar smidigt genom oss.