Nu är vi ISO-certifierade

Under oktober reviderades hela Four FM mot standarderna ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) & ISO 14001 (miljöledningssystem).

Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljö. Våra kunder kan således alltid lita på att de får tjänster av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att verksamheten arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerlig förbättrar rutiner och processer.

Standarden ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet se över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt.

Många kunder kräver att leverantören är certifierad och det faktum att vi nu är certifierade innebär en extra trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners.

– Four FM har alltid haft ett stort fokus på kvalitet och miljö och certifikaten är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljö- och kvalitetsaspekter i alla delar av vår verksamhet, säger HSEQ manager Jenny Uhlmann

Revisorns tyckte specifik att ledningssystemet var grundligt implementerat i hela organisationen samt att alla visa det på tydligt kundfokus.

Nästa steg blir ISO 45001 certifiering.