fi gb se

Fastighetstjänster på ett lätt sätt för alla behov

Four FM erbjuder företag och gemenskaper förmånliga och skräddarsydda fastighetstjänster med garanterade resultat. Vi gör saker på ett annorlunda sätt och enklare än man är van vid när det gäller produktion av lokaltjänster.

Vid produktionen av våra tjänster är det inte en fråga om oss utan om dig, dina behov som kund. Av detta skäl vill vi i allmänhet inte räkna upp de tjänster som vi har producerat. Härunder finns det dock ändå uppräknade några exempel på tjänster som vi har producerat, så att du får en liten idé om allt som vi kan erbjuda våra kunder. Fråga oss också om andra möjligheter!

#

Skötsel av utomhusområden


Prydliga utomhusområden skapar ett bra första intryck

Vid skötsel av utomhusområden är det främst två saker som accentueras: prydlighet och säkerhet. Utomhusområden är också ofta en imagefråga. Det första intrycket är ofta mycket viktigt. Utomhusområdena är det som syns först för kunder, anställda och även förbipasserande – praktiskt taget för alla intressegrupper. Välskötta gårdsytor är säkra, oavsett om du rör dig till fots, med bil eller på cykel.

Vi erbjuder också utomhusarbeten som kräver specialkunskaper

Våra vaktmästare sköter ofta om de flesta manuella arbeten, såsom manuella sandnings- och snöskottningsarbeten samt gräsklippning och plantering. Till arbeten som kräver specialkunskaper utnyttjar vi trädgårdsmästare eller skogsarbetare. Vid arbeten utomhus är det viktigt med fungerande utrustning. I utrustningen ingår olika borstredskap, snöplogar, sopmaskiner, saxar, sugare och tvättredskap.