fi gb se

Fastighetstjänster på ett lätt sätt för alla behov

Four FM erbjuder företag och gemenskaper förmånliga och skräddarsydda fastighetstjänster med garanterade resultat. Vi gör saker på ett annorlunda sätt och enklare än man är van vid när det gäller produktion av lokaltjänster.

Vid produktionen av våra tjänster är det inte en fråga om oss utan om dig, dina behov som kund. Av detta skäl vill vi i allmänhet inte räkna upp de tjänster som vi har producerat. Härunder finns det dock ändå uppräknade några exempel på tjänster som vi har producerat, så att du får en liten idé om allt som vi kan erbjuda våra kunder. Fråga oss också om andra möjligheter!

#

Fastighetstekniska tjänster


Vi sköter om din fastighets skick

Genom en välskött fastighetsteknik förlänger man fastighetens livslängd och sparar på underhållskostnaderna. Dålig skötsel å andra sidan gör att hela fastigheten lätt förstörs. Byggnadstekniska lösningar utvecklas med rasande fart. Vi håller dig a jour med tiden.

Yrkeskunnig fastighetsskötsel för många behov

Med yrkeskunskap utför vi olika typer av engångsarbeten, planerade arbeten för förebyggande underhåll samt utryckningsarbeten som kräver omedelbar inställelse. Bland våra tjänster ingår el-, rör-, ventilations- och kylarbeten, byggande och reparation, passagekontroller, service på brandlarm och släckutrustningar samt dörr- och portmiljöer.