fi gb se

Fastighetstjänster på ett lätt sätt för alla behov

Four FM erbjuder företag och gemenskaper förmånliga och skräddarsydda fastighetstjänster med garanterade resultat. Vi gör saker på ett annorlunda sätt och enklare än man är van vid när det gäller produktion av lokaltjänster.

Vid produktionen av våra tjänster är det inte en fråga om oss utan om dig, dina behov som kund. Av detta skäl vill vi i allmänhet inte räkna upp de tjänster som vi har producerat. Härunder finns det dock ändå uppräknade några exempel på tjänster som vi har producerat, så att du får en liten idé om allt som vi kan erbjuda våra kunder. Fråga oss också om andra möjligheter!

#

Avfallsservice


Heltäckande avfallsservicetjänster genom samarbete

Avfallsservice är förknippad med många lagstadgade frågor, såsom tillståndsfrågor. Dessutom kommer vi mycket nära företagets datasäkerhet. Helheten är flerdimensionell, och ofta kan inte ens branschens specialister mer än ett visst delområde. Vi hittar alltid branschens bästa specialister till hjälp, om det är någonting vi inte behärskar.

Avfallsservice från början till slut

Behöver du bli av med datasäkerhetsrelaterat avfall eller farligt avfall? Utgörs dina bekymmer av värdefulla återvinningsbara fraktioner, till vilka det behövs en bra mottagningsplats? Vet du inte vad du ska göra med problematiskt avfall, för vilket det inte verkar gå att hitta ett nytt hem när avfallsstationen inte tar emot organiskt avfall? Ingen fara, vi organiserar det. Vi tar hand om hela avfallsservicen från förhindrande av att avfall uppkommer till myndighetsrapportering. Från oss får du en traditionell avfallsservice med anvisningar, utbildningar och rapporteringar.