Integritetsmeddelande (Finland)

Det här integritetsmeddelandet innehåller information om vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att samla in när du använder våra tjänster eller kontaktar oss via vår webbplats, samt om de ändamål för vilka vi kan komma att använda den informationen.

I och med att du använder vår webbplats på www.fourfm.com går du med på att dina personuppgifter behandlas enligt det här integritetsmeddelandet.

Vi kan emellanåt komma att ändra det här integritetsmeddelandet genom att publicera en ny version på nätet. Läs igenom integritetsmeddelandet regelbundet.

Om du fortsätter att använda webbplatsen och insticksprogrammen efter det att en ny version av det här integritetsmeddelandet har publicerats, anses du ha godkänt de ändrade villkoren.

1. Information om registret

Registrets namn: Four FM:s kundregisterRegistrets namn: Four FM:s kundregister

 

2. Controller

Four FM AB filial i Finland (nedan kallad ”Four FM”)

Antti Mikkola

Harjuntausta 8

33400 TAMMERFORS

Företags-ID: 2630054-6

3. Kontaktperson för frågor som rör regitret

Antti Mikkola

antti.mikkola@fourfm.com

4. Insamling av uppgifter

Vi samlar in och lagrar följande uppgifter i registret:

IP-adress eller annat ID

Information om programvara och hårdvara

Uppgifter som samlas in med hjälp av kakor

Andra uppgifter som samlas in med kundens samtycke

Uppgifter som samlas in när man använder vår onlinetjänst

I registret lagrar vi de uppgifter som du har lämnat i kontaktformuläret på webbplatsen www.fourfm.com eller via e-post.

5. Syftet med registret

Registret används i enlighet med lagstiftningen om personuppgifter för följande ändamål:

Underhålla och utveckla kundrelationer

Tillhandahålla och utveckla tjänster

Information och kommunikation om tjänster och produkter

Fakturera de tjänster som tillhandahålls

På grundval av de uppgifter som du har lämnat i webbtjänsten, kan vi ge dig åtkomst till de delar och det innehåll i webbtjänsten som du har bett om.

Till följd av att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, kan vi också skicka individanpassat marknadsföringsmaterial eller kundmeddelanden till dig.

Om du inte vill få några meddelanden av oss, kan du slippa att få dem genom att informera Four FM om ditt val.

6. Utlämnade av uppgifter till tredje part

Four FM säljer inte och överför inte heller på något annat sätt uppgifter till externa parter som kan användas för att identifiera dig.

Detta utesluter de betrodda tredje parter som hjälper oss med underhållet av vår webbplats eller utförandet av vår affärsverksamhet. Vi begär dock av dessa parter att de behandlar dessa uppgifter konfidentiellt.

Vi tror att det är nödvändigt att dela med oss av uppgifter för att utreda, förebygga eller på annat sätt hantera olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som kan utgöra ett hot mot en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor samt i andra situationer där det krävs enligt lag. Andra uppgifter än personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part i marknadsförings- eller reklamsyfte eller för andra ändamål.

7. Skydd av registret

Registret är skyddat mot extern åtkomst.

Åtkomsten är skyddad med hjälp av personliga användarnamn och lösenord.

Användarna är bundna av ett sekretessåtagande.

Endast Four FM:s anställda och de anställda på företagets externa webbtjänstleverantör som måste behandla uppgifterna i registret som en del av deras arbetsuppgift, har åtkomst till registret. De anställda är bundna av ett sekretessåtagande.

8. Kakor

Kakor är små alfanumeriska identifikatorer som sparas på besökarens dator/terminalutrustning när besökaren besöker webbplatsen. Vår webbplats använder kakor för att säkerställa användarvänligheten och den höga kvaliteten hos de tjänster som tillhandahålls. Google samlar in anonymiserade statistiska uppgifter om besökarna på webbplatsen för att förbättra tjänstens kvalitet. Google Analytics samlar in uppgifter om besökarens beteende på webbplatsen, som till exempel vilka sidor besökaren besöker, hur länge besökaren stannar på varje sida, på vilken väg besökaren har kommit till sidan och vilka länkar besökaren klickar på. Google kan lämna ut uppgifter till en tredje part om lagen kräver det. I och med att du använder vår tjänst, samtycker du till att Google använder uppgifterna på det sätt som beskrivs i villkoren ovan. Om du inte vill att tjänsten ska samla in dina uppgifter med hjälp av kakor, kan du avaktivera kakor i webbläsarens inställningar. Det går att avaktivera kakor i de flesta moderna webbläsare. Men om du avaktiverar kakor, kan tjänstens funktion påverkas. Vi kan inte garantera att tjänsten fungerar felfritt om kakor inte är aktiverade.

9. Insticksprogram för social medier

Det kan finnas länkar eller anslutningar till tredje parts webbplatser eller insticksprogram för sociala medier (t.ex. Facebook eller Instagram) på Four FM:s webbplats. I och med användningen av insticksprogram för sociala medier kan identifierbara uppgifter skickas till tjänsteleverantörerna av ifrågavarande sociala medier. När du använder ett insticksprogram, kan det hända att du tillåter en tredje parts webbplats att placera kakor på din dator. Detta gör det möjligt för den webbplatsens administratör att övervaka användningen av webbplatsen om du är inloggad på tjänsteleverantörens sociala medieplattform. Dessa tredje parters sekretessprinciper, användarvillkor och andra villkor gäller för användningen av de tredje parts tjänster eller program som förmedlas av tredje parter på Four FM:s webbplats. Four FM kan inte kontrollera dessa tredje parters webbplatser och påtar sig därför inget ansvar för något material som publiceras på dem eller för användningen av sådant material.

10. Besökarens rättigheter

Som besökare har du rätt att komma åt dina uppgifter i vårt register och att begära att felaktiga uppgifter rättas, enligt vad som anges i avsnitt 26 i den finska lagen om personuppgifter.

För att utöva din rätt att komma åt dina uppgifter eller få dem rättade, ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till den person med ansvar för registret som anges i det här integritetsmeddelandet.

Du har också rätt att invända mot att Four FM behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller opinionsundersökningar genom att informera den person som är ansvarig för registret på Four FM.

11. Ändringar i integritetsmeddelandet

Vid ändringar uppdaterar vi ofördröjligen vårt integritetsmeddelande på vår webbplats.