fi gb se

Four FM

Vi är en modern erbjudare av fastighetstjänster. Vi håller vårt löfte: vi erbjuder garanterade resultat till låga kostnader. I praktiken gör vi inget nytt. Det nya är vårt sätt att utföra saker. Det gör oss till en lockande partner, och vi undertecknar nya avtal kontinuerligt.

Organisationen

Flexibilitet och delat ansvar

Four FM är organiserat på flexiblast möjliga sätt, och det finns en strävan att hålla beslutsfattandet nära kunden. Vårt kärnteam består av objektansvariga som stöds av nödvändiga specialister. Vår ledningsgrupp är utspridd, så att vi undviker kostnaderna för ett fysiskt huvudkontor.

Vi tror att skalbarhet, ansvarsfullhet och närhet till kundens funktioner främjar uppnåendet av våra mål för att producera kostnadseffektiva tjänster åt våra kunder. Vi har inga onödiga kontor med oanvända videoprojektorer – det viktigaste arbetet utför vi hos kunden.

Effektivt ledningssätt

De närmaste kontakterna med kunderna har våra objektansvariga och objektchefer, som svarar för den operativa verksamheten i objektet och arbetar i kundens lokaler. För att maximera effektiviteten får varje objektansvarig och objektchef självständigt fatta beslut med anknytning till ekonomifrågor och tjänsteproduktion. Beslut som gäller ett kundobjekt fattas alltid tillsammans med kunden.

Vår målsättning är att hålla vår organisation så platt som möjligt, så att informationsgången förblir bra och att beslutsfattandet på ett genuint sätt stöder vår verksamhet hos våra kunder. Vi har inte och kommer inte att få några gränsstängsel mellan tjänstefunktionerna. Vi gör alltid allt som behövs för att uppnå det avtalade slutresultatet, oavsett vilken arbetstiteln är.

Vi strävar efter att utnyttja Lean-ledning i alla våra verksamheter. Samarbetet ska vara så enkelt som möjligt för kunden, och alla möjliga och omöjliga frågor går via en och samma kontaktperson.

Bekanta dig med Four FM:s ledningsgrupp »

#