fi gb se

Four FM

Vi är en modern erbjudare av fastighetstjänster. Vi håller vårt löfte: vi erbjuder garanterade resultat till låga kostnader. I praktiken gör vi inget nytt. Det nya är vårt sätt att utföra saker. Det gör oss till en lockande partner, och vi undertecknar nya avtal kontinuerligt.

Vårt löfte till dig

Vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga kundupplevelse och samtidigt förändra det sätt på vilket fastighetstjänster produceras – öppet och skräddarsytt efter kundens behov. Till hjälp för att lyckas med detta har vi tre viktiga värden som styr vår verksamhet, och som vi tillsammans har utfäst oss för.

#

lätthet

Samarbete ska vara så enkelt som möjligt. Vi tror att med hjälp av vår serviceanda och flexibilitet producerar vi tjänsterna framgångsrikt och högkvalitativt. Att arbeta med oss innebär att vi gör allt för att sköta om de tjänster som ingår i vårt avtal.

öppenhet

Som kund bör du veta vad dina pengar går till. Vi använder oss av en ”open book”-modell så att du vet att du får valuta för pengarna. Du kan kontrollera bokföringen när som helst. Detta gäller också personalen. Skulle det inte vara trevligt att veta hur länge arbetstagarna verkligen har arbetat i objektet?

ansvarsfullhet

Vi tror att beslutsfattande är viktigt, men ännu viktigare är att fatta beslut snabbt. Därför tror vi inte på byråkrati, utan beslutsfattandet ska finnas nära kunden. Den objektansvariga har befogenhet att fatta beslut inom budgetramen. Vi är en ansvarsfull tjänsteleverantör och svarar på samma sätt för våra partner som för vår egen personal.