fi gb se

Four FM

Vi är en modern erbjudare av fastighetstjänster. Vi håller vårt löfte: vi erbjuder garanterade resultat till låga kostnader. I praktiken gör vi inget nytt. Det nya är vårt sätt att utföra saker. Det gör oss till en lockande partner, och vi undertecknar nya avtal kontinuerligt.

Fastighetstjänster runtom i Norden

2012

Våren 2012 ansåg Tomas och Karin Östgren tiden vara mogen att realisera sin egen vision – att grunda ett effektivt, framgångsrikt och dedikerat företag som erbjuder fastighetstjänster på de nordiska marknaderna. Four FM grundades i Sverige.

2013


År 2013 utvidgades

verksamheten till Finland och Danmark.

2014


År 2014 köpte företagets verkställande direktör, Magnus Bergström, företaget av paret Östgren.

2015


År 2015 utvidgades verksamheten till Norge.


Vårt företag har ett starkt operativt och ekonomiskt stöd av våra europeiska partner.

#

Four FM äger en del av ECS (European Customer Synergy S.A.), där Four FM representerar Norden. ECS erbjuder Four FM ett verkligt brett specialistnätverk som stöd för verksamheten och möjliggör upprättande av offerter och avtal som omfattar hela Europa. Via ECS får Four FM hela tiden den senaste informationen om trenderna i branschen och bästa praxis.