Nu är vi ISO-certifierade

Nu är vi ISO-certifierade Under oktober reviderades hela Four FM mot standarderna ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) & ISO 14001 (miljöledningssystem). Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljö. Våra kunder kan således alltid lita på att de får tjänster av hög kvalitet med så låg […]