Meillä on nyt ISO-sertifikaatti

Lokakuun aikana koko Four FM:n toiminta tarkistettiin ISO 9001 (laadunhallintajärjestelmä) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) -standardien mukaisesti.

Tämä tarkoittaa sitä, että puolueeton taho on tarkistanut, että työskentelemme järjestelmällisesti ja parannamme liiketoimintaamme laadun ja ympäristön osalta. Asiakkaamme voivat aina luottaa siihen, että he saavat laadukkaita palveluja, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä varmistaa, että liiketoiminta toimii tehokkaasti ja suunnitelmallisesti ja että rutiineja ja prosesseja parannetaan jatkuvasti.

ISO 14001 -standardi auttaa organisaatiota tarkastelemaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia sekä sisäisesti että asiakasprojekteissa.

Monet asiakkaat edellyttävät, että toimittaja on sertifioitu, ja se, että meillä on nyt sertifikaatti, merkitsee lisäturvaa kaikille asiakkaillemme ja kumppaneillemme.

– ”Four FM on aina keskittynyt vahvasti laatuun ja ympäristöön, ja sertifikaatit ovat todiste siitä, että toimimme oikealla tavalla ympäristö- ja laatunäkökohtien suhteen kaikissa liiketoimintamme osissa”, sanoo HSEQ-päällikkö Jenny Uhlmann.

Tarkastaja antoi erityiskiitokset siitä, että johtamisjärjestelmä oli otettu käyttöön perusteellisesti koko organisaatiossa ja se näkyi selkeänä asiakaskeskeisyytenä kaikkien työntekijöiden osalta.

Seuraava askel on ISO 45001 -sertifikaatti.